KA 101 projektas. 2016-2018 m. (trukmė 22 mėn.)

,,Alternatyviosios komunikacijos programų ir išmaniųjų technologijų naudojimas ugdant specialiųjų poreikių vaikus“
Pagal ERASMUS+KA1 pagrindinio veiksmo projekto (Asmenų mobilumas mokymosi tikslais) programą
Projekto pradžia 2016-09-01
Projekto pabaiga 2018-06-30
Siekdama aukštesnės ugdymo kokybės ugdant intelekto sutrikimą turinčius specialiųjų poreikių vaikus mokyklos bendruomenė nori plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo strategiją ir kartu su partneriais iš kitų ES šalių atsakingai dalyvauti veiklose.
Projekto tikslai:
 1. pasisemti gerosios patirties iš užsienio mokyklų partnerių;
 2. gerinti ugdymo proceso kokybę naudojant alternatyviąją komunikaciją;
 3. tobulinti personalo pagrindines bendrąsias ir socialines, individualizuoto mokymo ir komunikavimo užsienio kalba kompetencijas;
 4. plėtoti mokyklos personalo tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinant pažinti kitas kultūras ir inicijuoti partnerystės veiklas su užsienio šalių panašiomis mokyklomis;
 5. didinti mokyklos patrauklumą ir tarptautiškumą, viešinant jos veiklą šalies ir europiniu mastu;
 6. skatinti personalo motyvaciją, kuriant palankų mokyklos mikroklimatą.
Projekto darbo grupę sudaro 16 personalo darbuotojų (specialiųjų pedagogų, logopedų, klasių mokytojų ir administracijos darbuotojų). Jie dalyvaus darbo stebėjimo veiklose 3 mokyklose-partnerėse ir kels kvalifikaciją tobulinimo kursuose, susipažins su moderniomis alternatyviosios komunikacijos programomis ir naudojamomis išmaniosiomis technologijomis bei pradės taikyti tai savo darbe. Pasibaigus tiesioginėms veikloms mokytojai dalinsis gerąja patirtimi, vykdys projekto sklaidą respublikoje ir už jos ribų.  
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos.
 • MSM-1
 • aikos
 • antras zingsnis
 • color4kids
 • eduka
 • erasmus
 • esff
 • etwinning
 • main-logo
 • sdfgdsgsgdsgdsfg
 • sppc
 • tapk

Apie mokyklą

Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti pradinį ir pagrindinį specialųjį išsilavinimą 7 – 21 m. asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.