KA 101 projektas. 2017-2019 m. (trukmė 22 mėn.)

1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas “Patobulinto ir alternatyvaus bendravimo ir išmaniųjų technologijų naudojimas ugdant specialiųjų poreikių vaikus“

Projekto trukmė: 22 mėn. Įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-31 – 2019-10-31.

Projekto santrauka:

Siekdama aukštesnės ugdymo kokybės ugdant intelekto sutrikimą turinčius specialiųjų poreikių vaikus mokyklos bendruomenė nori plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo strategiją ir kartu su partneriais iš kitų ES šalių atsakingai dalyvauti veiklose. Projekto "Alternatyviosios komunikacijos programų ir išmaniųjų technologijų naudojimas ugdant specialiųjų poreikių vaikus"  tęsinys padės įgyvendinti mokyklos strateginio plano tikslus. Projekto tikslai:

 1. pasisemti gerosios patirties iš užsienio mokyklų partnerių;
 2. gerinti ugdymo proceso kokybę naudojant alternatyviąją komunikaciją;
 3. tobulinti personalo pagrindines bendrąsias ir socialines, individualizuoto mokymo ir komunikavimo užsienio kalba kompetencijas;
 4. plėtoti mokyklos personalo tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinant pažinti kitas kultūras ir inicijuoti partnerystės veiklas su užsienio šalių panašiomis mokyklomis;
 5. didinti mokyklos patrauklumą ir tarptautiškumą, viešinant jos veiklą šalies ir europiniu mastu;
 6. skatinti personalo motyvaciją, kuriant palankų mokyklos mikroklimatą.

Projekto darbo grupę sudaro 16 personalo darbuotojų (specialiųjų pedagogų, logopedų, klasių mokytojų ir administracijos darbuotojų). Jie dalyvaus darbo stebėjimo veiklose 2 mokyklose partnerėse ir kels kvalifikaciją tobulinimo kursuose, susipažins su moderniomis alternatyviosios komunikacijos programomis ir naudojamomis išmaniosiomis technologijomis bei pradės taikyti tai savo darbe. Pasieksime, kad mokykloje būtų naudojamos bent 2 alternatyviosios komunikacijos programos. Ugdymo procesas taps inovatyvus. Pasibaigus tiesioginėms veikloms dalinsis gerąja patirtimi, vykdys projekto sklaidą respublikoje ir už jos ribų. Pagerės viso mokyklos personalo, dirbančio su intelekto sutrikimą turinčiais spec.poreikių vaikais, ugdymo kokybė.  Inovatyvios tarptautinės patirties taikymas pagerins mokyklos strateginį valdymą.

Tikslinės veiklos:

 1. Darbo stebėjimo vizitas Rowan Gate pradinėje mokykloje, Jungtinėje Karalystėje.

2018 m. gegužės21-25 d.  (4 darbuotojai)

 1. Darbo stebėjimo vizitas Portugalijoje

2019 m. vasario 20-24 d.  (4 darbuotojai)

 1. Struktūruoti kursai „Educational Management and School Leadership“, Graikija

2019m. vasario 3-9 d. (2 darbuotojai)

 • MSM-1
 • aikos
 • antras zingsnis
 • color4kids
 • eduka
 • erasmus
 • esff
 • etwinning
 • main-logo
 • sdfgdsgsgdsgdsfg
 • sppc
 • tapk

Apie mokyklą

Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti pradinį ir pagrindinį specialųjį išsilavinimą 7 – 21 m. asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.